Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Folkbildningen – ett förslag till utvärderingsmodell utifrån syftena med statsbidraget (PM)

2018:104

Statskontoret har tidigare haft i uppdrag att utvärdera folkbildningen och lämnar nu ett förslag till hur en modell för framtida utvärdering skulle kunna se ut. I den föreslagna modellen ingår ett system för indikatorer.