Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Stöd i klagomålsprocessen till patientgrupper som inte omfattas av patientnämndernas verksamhet (PM)

2018:106

I denna promemoria redovisar Statskontoret hur vissa patientgrupper som inte omfattas av patientnämndernas verksamhet ska kunna få stöd då de vill framföra klagomål. Statskontoret föreslår bland annat att det ska vara obligatoriskt för vårdgivare inom tandvården att ha tillgång till ett godtagbart klagomålssystem.