Text

Publikationer

Statskontoret ger årligen ut ca 30 publikationer som utgör resultatet av vårt utredningsarbete.

Sök och beställ publikationer

Här kan du beställa och ladda hem i pdf Statskontorets publikationer från de senaste tio åren.

Söker du en av våra tidigare publikationer, som inte finns på webbplatsen kontakta oss via e-post: publikations.service@statskontoret.se


Klicka på den lilla symbolen med en uppslagen bok till höger om varje titel för att beställa publikation eller välj att ladda ner i pdf, via pdf-ikonen. Använd gärna sökrutan nedan för att söka på publikationernas titlar, innehåll och publikationsnummer.

Våra senaste publikationer
Publikationer Publikationsnummer Ladda ner filen och beställ tryckt exemplar
Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg. Slutrapport 2015:8 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Jämställdhet i skolan. Utvärdering av Skolverkets särskilda uppdrag 2008–2014 2015:7 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Samverkan för bredband i hela landet 2015:4 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Delmodellen för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet – förslag till uppdateringar 2015:5 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Att göra eller köpa? Om outsourcing av statlig kärnverksamhet OOS 23 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Utvärdering av en handlingsplan 2015:6 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Rekrytering av nämndemän. Konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot 2015:3 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Analys av den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitiken 2015:2 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Överenskommelser som styrmedel (Om offentlig sektor) OOS 22 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet 2014:31 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ