Text

Publikationer

Statskontoret ger årligen ut ca 30 publikationer som utgör resultatet av vårt utredningsarbete.

Sök och beställ publikationer

Här kan du beställa och ladda hem i pdf Statskontorets publikationer från de senaste tio åren.

Söker du en av våra tidigare publikationer, som inte finns på webbplatsen kontakta oss via e-post: publikations.service@statskontoret.se


Klicka på den lilla symbolen med en uppslagen bok till höger om varje titel för att beställa publikation eller välj att ladda ner i pdf, via pdf-ikonen. Använd gärna sökrutan nedan för att söka på publikationernas titlar, innehåll och publikationsnummer.

Våra senaste publikationer
Publikationer Publikationsnummer Ladda ner filen och beställ tryckt exemplar
Rekrytering av nämndemän. Konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot 2015:3 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Analys av den nationella handlingsplanen för arbetsmiljöpolitiken 2015:2 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Överenskommelser som styrmedel (Om offentlig sektor) OOS 22 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet 2014:31 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Att effektivisera system. Om förutsättningar och möjligheter att använda systemperspektivet för att effektivisera statlig kärnverksamhet 2014:28 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Tydligare roller och ökad transparens. En uppföljning av Försvarsexportmyndigheten 2014:30 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Tillsyn och klagomålshantering inom migrationsområdet 2014:32 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Nya myndigheter på transportområdet – fördjupningsfrågor för uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen 2014:33 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Statistikansvar för utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för 2014:29 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Uppföljning av landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården 2014:106 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ