Text

Publikationer

Statskontoret ger årligen ut ca 30 publikationer som utgör resultatet av vårt utredningsarbete.

Sök och beställ publikationer

Här kan du beställa och ladda hem i pdf Statskontorets publikationer från de senaste tio åren.

Söker du en av våra tidigare publikationer, som inte finns på webbplatsen kontakta oss via e-post: publikations.service@statskontoret.se


Klicka på den lilla symbolen med en uppslagen bok till höger om varje titel för att beställa publikation eller välj att ladda ner i pdf, via pdf-ikonen. Använd gärna sökrutan nedan för att söka på publikationernas titlar, innehåll och publikationsnummer.

Våra senaste publikationer
Publikationer Publikationsnummer Ladda ner filen och beställ tryckt exemplar
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Delrapport 5 2014:105 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Kriminalvårdens bidrag till ideella organisationer 2014:24 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Grönt, gult eller rött ljus? Utvärdering av ändrad ansvarsfördelning för körkortsfrågor 2014:25 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Patientklagomål och patientsäkerhet. Utvärdering av hanteringen av enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården 2014:23 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Utvärdering av projektet Offentligt etos 2014:22 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Sorgen finns det inga ord för. Om utredningar av vissa dödsfall 2014:19 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Kommunal utjämning för individ- och familjeomsorg (IFO) – förslag till justeringar 2014:20 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Slutrapport 2014:18 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Vägledning till en bättre tillsyn. En utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet 2014:17 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Den offentliga sektorn i korthet 2014 Offentliga sektorn i korthet 2014 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ