Text

Publikationer

Statskontoret ger årligen ut ca 30 publikationer som utgör resultatet av vårt utredningsarbete.

Sök och beställ publikationer

Här kan du beställa och ladda hem i pdf Statskontorets publikationer från de senaste tio åren.

Söker du en av våra tidigare publikationer, som inte finns på webbplatsen kontakta oss via e-post: publikations.service@statskontoret.se.


Klicka på den lilla symbolen med en uppslagen bok till höger om varje titel för att beställa publikation eller välj att ladda ner i pdf, via pdf-ikonen. Använd gärna sökrutan nedan för att söka på publikationernas titlar, innehåll och publikationsnummer.

Våra senaste publikationer
Publikationer Publikationsnummer Ladda ner filen och beställ tryckt exemplar
Reformeringen av försvarslogistiken. Delrapport 2 2014:15 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Utvärdering av samordningen av arbetet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholms län 2014:14 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv Offentliga sektorns utveckling internationellt Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Systemrelaterade effektiviseringspotentialer i statlig kärnverksamhet. Delrapport 2014:101 Ladda ner som PDFPDF
Delegerad digitalisering. En utvärdering av E-delegationen 2014:12 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg. Delrapport 2014:13 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling. Slutrapport 2014:101 Ladda ner som PDFPDF
Kostnadsunderlaget i kollektivtrafikmodellen – en översyn 2014:11 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Utvärdering på olika områden. En analys av sektorsspecifika utvärderingsmyndigheter 2014:7 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet – slutrapport 2014:10 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Nordiska museet – ett centralmuseum i stiftelseform. En analys enligt myndighetsanalysmodellen 2014:9 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ