Text

Publikationer

Statskontoret ger årligen ut ca 30 publikationer som utgör resultatet av vårt utredningsarbete.

Sök och beställ publikationer

Här kan du beställa och ladda hem i pdf Statskontorets publikationer från de senaste tio åren.

Söker du en av våra tidigare publikationer, som inte finns på webbplatsen kontakta oss via e-post: publikations.service@statskontoret.se


Klicka på den lilla symbolen med en uppslagen bok till höger om varje titel för att beställa publikation eller välj att ladda ner i pdf, via pdf-ikonen. Använd gärna sökrutan nedan för att söka på publikationernas titlar, innehåll och publikationsnummer.

Våra senaste publikationer
Publikationer Publikationsnummer Ladda ner filen och beställ tryckt exemplar
Myndighetsanalys av Konjunkturinstitutet 2014:31 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Att effektivisera system. Om förutsättningar och möjligheter att använda systemperspektivet för att effektivisera statlig kärnverksamhet 2014:28 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Tydligare roller och ökad transparens. En uppföljning av Försvarsexportmyndigheten 2014:30 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Tillsyn och klagomålshantering inom migrationsområdet 2014:32 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Nya myndigheter på transportområdet – fördjupningsfrågor för uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen 2014:33 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Statistikansvar för utbildningar som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för 2014:29 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Uppföljning av landstingens ekonomiska redovisning av folktandvården 2014:106 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Informationsförsörjning om kommuner 2014:26 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Delrapport 5 2014:105 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Kriminalvårdens bidrag till ideella organisationer 2014:24 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ