Text

Publikationer

Statskontoret ger årligen ut ca 30 publikationer som utgör resultatet av vårt utredningsarbete.

Sök och beställ publikationer

Här kan du beställa och ladda hem i pdf Statskontorets publikationer från de senaste tio åren.

Söker du en av våra tidigare publikationer, som inte finns på webbplatsen kontakta oss via e-post: publikations.service@statskontoret.se


Klicka på den lilla symbolen med en uppslagen bok till höger om varje titel för att beställa publikation eller välj att ladda ner i pdf, via pdf-ikonen. Använd gärna sökrutan nedan för att söka på publikationernas titlar, innehåll och publikationsnummer.

Våra senaste publikationer
Publikationer Publikationsnummer Ladda ner filen och beställ tryckt exemplar
Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. Utvärdering av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Slutrapport 2014:18 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Vägledning till en bättre tillsyn. En utvärdering av tillsynsvägledningen på miljöområdet 2014:17 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Den offentliga sektorn i korthet 2014 Offentliga sektorn i korthet 2014 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Utvärdering av samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande (Digisam) 2014:16 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
En framtida förvaltning – utvecklingsområden och prioriteringar 2014–2015 2014:104 Ladda ner som PDFPDF
Sjukfrånvaron i staten år 2013 – myndigheter och sektorer 2014:103 Ladda ner som PDFPDF
Reformeringen av försvarslogistiken. Delrapport 2 2014:15 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Utvärdering av samordningen av arbetet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholms län 2014:14 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Svensk förvaltning i ett internationellt perspektiv Offentliga sektorns utveckling internationellt Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ
Systemrelaterade effektiviseringspotentialer i statlig kärnverksamhet. Delrapport 2014:102 Ladda ner som PDFPDF
Delegerad digitalisering. En utvärdering av E-delegationen 2014:12 Ladda ner som PDFPDF
Beställ tryckt exemplarBeställ