Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Fyra år med Finsam

Statskontoret fick i mars 2004 i uppdrag av regeringen att följa upp och ut­värdera finansiell samordning enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam). Finsam syftar till att individer ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete och att uppnå en effektiv användning av samhällsresurser.
Detta är Statskontorets fjärde rapport om Finsam. Statskontorets slutredovisning av Finsam överlämnas senast den 15 december 2008.

Statskontoret har gjort bedömningen att gällande lagstiftning och finansieringsform är adekvat utformad. Deltagarna i Finsam-insatser utgör inte en homogen grupp, men har gemensamt att samtliga har en svag ställning på arbetsmarknaden. Underlaget för resultatanalysen är inte tillfredsställande, men det finns flera indikationer på att egenförsörjningen har ökat bland deltagarna efter Finsam-insatserna. Statskontoret kan dock inte fastställa att detta är en effekt av Finsam.

Bilaga