Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Bild på två personer som tittar på en text

Vår verksamhet

Statskontoret är regeringens utrednings- och utvärderingsmyndighet.

 Vi gör utredningar och utvärderingar som underlag för omprövning, utveckling och effektivisering av statliga myndigheter och statligt finansierad verksamhet.

Till våra uppgifter hör också att stödja utvecklingen av förvaltningspolitiken. Vi är experter när det gäller förvaltningens organisering, utveckling och styrning.

Vi svarar även för att följa upp systemet för kommunalekonomisk utjämning genom att analysera och lämna förslag på förbättringar och förenklingar i syfte att öka systemets träffsäkerhet respektive enkelhet.

Vi främjar och samordnar arbetet för en god förvaltningskultur i staten.

Sammanställning av publikationer 2017