Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag 2018

Förtroende för staten – ett Sverige i förändring

Den förvaltningspolitiska dagen är ett årligt evenemang som startade 2011. Det vänder sig till ledare i staten, Riksdagen, regeringen och den förvaltningspolitiska forskningen. 

Den 26 april i Stockholm.

Den förvaltningspolitiska dagen handlar i år om förtroende för staten. Dagen är ett tillfälle för dig som har en ledande position i statsförvaltningen eller som forskar om förvaltningspolitik att få lyssna till intressanta föredrag och tillsammans med andra diskutera frågor kring styrning, ledning och utveckling av offentlig förvaltning.

Förtroende för staten är grundläggande för att kunna hantera de samhälleliga utmaningar som vi står inför. Det behövs såväl i goda som svåra tider men förefaller vara extra viktigt i tider av kris eller osäkerhet i vår omvärld. Om allmänheten inte hyser förtroende för de gemensamma institutionerna riskerar legitimiteten för dessa att urholkas. Ytterst handlar detta om förvaltningens uppdrag att värna medborgarnas lika rätt och agera som goda förvaltare av våra gemensamma resurser – ett arbete som både kräver och skapar förtroende.

Vid 2018 års förvaltningspolitiska dag placerar vi vårt fokus på myndigheternas förmåga att skapa, upprätthålla och återskapa förtroende för statsförvaltningen i en föränderlig värld där bland annat globalisering och digitalisering ställer nya krav och skapar nya möjligheter.


Program

12.30 Registrering och kaffe, tillfälle att träffa kollegor

13.00 Inledning
Tony Malmborg, tf. generaldirektör, Statskontoret
Cecilia Garme, dagens moderator

Förtroende för staten
Ardalan Shekarabi, civilminister, Finansdepartementet

Hur bygger man upp förtroende efter en skandal?
Nils Öberg, generaldirektör, Kriminalvården

Förtroende genom digitalisering
Darja Isaksson, entreprenör och ledamot i Digitaliseringsrådet

Paus med kaffe

Sverige i förändring
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö

Panelsamtal: Hur upprätthåller vi ett starkt förtroende mellan medborgarna och staten?
Britta Lejon, ordförande, Fackförbundet ST Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare, Finansdepartementet Mikael Sandström, chefsekonom, TCO och Katrin Westling Palm, generaldirektör, Skatteverket


Tid och plats

Den 26 april i Grünewaldsalen i Konserthuset, Stockholm. Konferensen börjar kl. 13.00. Registreringen öppnar kl. 12.30, då vi serverar kaffe. Kom gärna i god tid då det är många som kommer samtidigt. Dagen avslutas med mingel och enklare förtäring cirka kl. 16.30.


Målgrupp

Myndighetschefer och myndigheters högsta ledningsgrupper, chefer i Regeringskansliet, ordföranden i myndigheternas styrelser, kanslichefer i riksdagens utskott samt forskare inom det förvaltningspolitiska området.


Anmälan

Anmälningstiden har gått ut. Förvaltningspolitisk dag 2018 är avgiftsfri. Men om du avbokar efter anmälningstidens slut eller uteblir från konferensen fakturerar vi 500 kronor. Du kan överlåta din plats till en kollega inom målgruppen.