Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag 2016 - 20 år i EU – hur har det påverkat den svenska statsförvaltningen?

Den 21 april samlades drygt 300 representanter från stora delar av den offentliga förvaltningen på Waterfront Congress Centre i Stockholm för att diskutera hur Sveriges medlemskap i EU har påverkat den svensk statsförvaltningen.

Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson och Eva Sjögren, direktör på Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) stod som värdar för arrangemanget och hälsade välkomna.

EU:s betydelse för svensk förvaltningspolitik

Ardalan Shekarabi

Civilminister Ardalan Shekarabi inledde med att prata om EU-medlemskapet och förvaltningspolitiken. Han konstaterade att Sverige har en framgångsrik förvaltning som andra länder studerar men också att vår förvaltningspolitik kan utvecklas av erfarenhetsutbyte med andra länder.

I EU-frågor behöver myndigheter och Regeringskansliet arbeta närmare varandra.

Publikbild

Hur har EU påverkat förvaltningen?

Vidare i programmet diskuterades medlemskapets betydelse för staten och framförallt förvaltningen där frågor om reglering och delaktighet framkom.

Under de senaste 20 åren har ett annat reglerande landskap vuxit fram där Sverige gått från en sammanhållen reglerad stat till en mer regelföljande stat. EU-inträdet är dock inte den enda påverkande faktorn utan hela globaliseringen spelar in.

Det är viktigt att medborgarna känner sig delaktiga i EU-arbetet. EU-kommissionen har kommit långt i arbetet med delaktighet. Vi kan modernisera vår statsförvaltning genom delaktighet, samråd och samförstånd.

Hjälper eller stjälper den svenska förvaltningsmodellen EU-arbetet?

Det konstateras att det sammantaget fungerar bra men att det finns förbättringspotential för att bedriva ett effektivt EU-arbete. Vi har relativt stort inflytande i förhandlingar.

Några av våra styrkor är gemensamberedningen inom Regeringskansliet, som ger goda förutsättningar att föra förhandling, och att vi har ett relativt litet Regeringskansli som gör det överblickbart vilka som arbetar med EU-frågor.

Kerstin Niblaeus, Maria Ågren, Rolf Gustavsson

Inför dagen har antologin Statsförvaltningen efter 20 år i EU tagits fram där forskare och praktiker resonerar kring hur medlemskapet har påverkat den svenska statsförvaltningen och förvaltningspolitiken. Flera av författarna talade på den förvaltningspolitiska dagen.

Dagen avslutades med mingel.

Mingel