Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag 2018 - Förtroende för staten – ett Sverige i förändring

2018 års förvaltningspolitiska dag samlade 350 representanter från stora delar av den offentliga förvaltningen på Konserthuset i Stockholm.

Medborgarnas behov i fokus

Civilminister Ardalan Shekarabi inleder dagen med att prata om medborgarnas förtroende och tillit till det allmänna som bygger på oss som arbetar i förvaltningen. I Sverige har vi mycket goda förutsättningar att upprätthålla förtroendet mellan medborgarna och förvaltningen. För att stärka förtroendet ytterligare måste vi fokusera på medborgarnas behov, där staten behöver samverka mera och öka serviceförmågan gentemot medborgarna.

Återupprätta förtroende efter en skandal

Nils Öberg, generaldirektör på Kriminalvården, berättar om hur flera allvarliga händelser som inträffade i början av 2000-talet skadat förtroendet för myndigheten. Det handlar bland annat om rymningar, fritagningar och dödsmisshandel av en häktesvakt. Händelser som skapade ett förtroendetapp i och för myndigheten och som påverkade organisationen att utföra sitt uppdrag. Vägen tillbaka är en lång och svår resa med många förändringsprocesser för att bygga upp förtroendet igen.

Darja Isaksson

Digitalisering och tillit

Vidare i programmet pratar Darja Isaksson, entreprenör och ledamot av Digitaliseringsrådet, om förtroende genom digitalisering. Digitalisering gör det möjlighet att omorganisera samhället fundamentalt, ända ner på individnivå. En omvandling som kräver nya ekosystem och nya regelverk.

Sverige i förändring

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö, berättar om erfarenheter från flyktingmottagandet 2015 och samordning med andra myndigheter. Ett extraordinärt läge som krävde att alla ställde om och jobbade på ett annat sätt än tidigare. En kris där hanteringen många gånger krockade med lagstiftningen men där fokus behövde vara på att göra rätt än vara rädd för att göra fel.

Framtidstro

Dagen avslutades med spaningar om framtidens förtroende för staten. Panelen bestod av Britta Lejon, ordförande, Fackförbundet ST Annelie Roswall Ljunggren, statssekreterare, Finansdepartementet Mikael Sandström, chefsekonom, TCO och Katrin Westling Palm, generaldirektör, Skatteverket.  De lyfte bland annat fram vikten av värdegrundsarbete i förvaltningen och en gemensam utbildning som skapar trygghet för statligt anställda men även ställer krav på bra ledarskap i staten.

Moderator för dagen var Cecilia Garme.