Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag 2019 - Myndighetsstyrning i praktiken

Den långtgående delegeringen i den svenska förvaltningsmodellen skapar förutsättningar att styra strategiskt och effektivt. Regeringens styrning av myndigheterna syftar till att ge bästa förutsättningar för att politiken ska få genomslag.
Under årets Förvaltningspolitisk dag får vi ta del av erfarenheter och kan utbyta tankar om hur vi kan uppnå en god myndighetsstyrning i praktiken.

Tid och plats: torsdag den 16 maj kl. 13.00-16.30 i Grünewaldsalen i Konserthuset, Stockholm.

Program

Inledning

 • Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör, Statskontoret
 • Fredrik Rosengren, överdirektör på Skatteverket, dagens moderator

Regeringens ambitioner med förvaltningspolitiken

 • Ardalan Shekarabi, civilminister

Ledningsformens betydelse

Valet av ledningsform är en del av myndighetsstyrningen, men ledningsformen kan också komma att påverka hur regeringen utformar styrningen i andra avseenden. Vi får ta del av perspektiv på ledningsformens betydelse från en myndighet och från Regeringskansliet.

 • Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, Kronofogden
 • Torkel Nyman, departementsråd, Socialdepartementet

Erfarenheter från myndighetsdialoger

Myndighetsdialogen är central i kommunikationen mellan regeringen och myndigheterna. Talarna delar erfarenheter av olika typer av myndighetsdialoger och lyfter frågan om informell dialog.

 • Barbro Holmberg, tidigare statssekreterare, generaldirektör och landshövding, nu styrelseordförande i Statens servicecenter
 • Maria Jansén, överintendent, Statens historiska museer
 • Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket

Hur tar vi styrningen vidare in i myndigheten? – ett panelsamtal

Myndighetsledningen har det viktiga uppdraget att föra regeringens styrning vidare in i myndigheten. I ett samtal delar myndighetschefer sina erfarenheter av hur det går till i praktiken.

 • Per Bill, landshövding, Länsstyrelsen Gävleborg
 • Lena Nyberg, generaldirektör, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Ingrid Petersson, generaldirektör, Forskningsrådet Formas
 • Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket 

Anmälan

Anmäl dig här senast den 11 april 2019.

Inbjudna är myndighetschefer samt myndigheters högsta ledningsgrupper, chefer i Regeringskansliet, ordföranden i myndigheternas styrelser, kanslichefer i riksdagens utskott samt forskare inom det förvaltningspolitiska området. Antalet platser är begränsat.

Registreringen öppnar kl. 12.30, då vi serverar kaffe. Kom gärna i god tid då det är många som kommer samtidigt. Dagen avslutas med mingel och enklare förtäring cirka kl. 16.30.