Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Förvaltningspolitisk dag 2015

Tema: Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar

Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson kunde hälsa cirka 300 deltagare välkomna när myndighetens årliga Förvaltningspolitiska dag arrangerades i Kulturhuset i Stockholm. Huvuddelen av deltagarna utgjordes av myndighetschefer, tjänstemän från Regeringskansliet och forskare. Temat för årets upplaga var Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar.

Som en röd tråd genom hel dagen löpte den antologi som tagits fram; "Förändringar i svensk statsförvaltning och framtida utmaningar". En antologi som i stor utsträckning bygger på data som samlats in genom det s.k. Cocops-projektet. Ett forskningsprojekt som syftar till att undersöka förvaltningspolitiska reformers betydelse för den offentliga sektorn i Europa. Flera av dagens medverkande har medverkat i antologin.

Cocops-projektet


Professor Steven van de Walle 
Förste talare var från Erasmus University i Rotterdam som presenterade resultatet av Cocops-projektet. Han fokuserade speciellt på hur den svenska förvaltningen skiljer sig gentemot övriga Europa. Efter inledningen kommenterade Jens Henriksson, VD på Folksam och Helena Wockelberg, forskare från Uppsala universitet, redovisningen.

Regeringens förvaltningspolitik

Civilminister Ardalan Shekarabi
Därefter var det civilminister Ardalan Shekarabi som intog scenen för att presentera regeringens förvaltningspolitik. Han konstaterade bland annat att den handlar om en ny styrning av offentlig sektor där han vill sätta medarbetarna i centrum. Stärka deras ställning och minska administrationen.

Han pekade också på Statens servicecenter som ett exempel på effektivisering genom samverkan. E-förvaltningen var ett annat område där det finns stora vinster att hämta. Regeringens mål är en digital statsförvaltning i världsklass 2018.

En nationell upphandlinsstrategi finns också på agendan. Här inrättar också regeringen en ny upphandlingsmyndighet i höst. Frågan om en regionreform och myndigheters närvaro i hela landet var andra frågor som togs upp.

Ledarskap

Efter en kaffepaus var det dags för Lars Haikola, utredare på Regeringskansliet, att prata på temat Att leda statlig verksamhet och vad det innebär i form av förutsättningar, möjligheter och utmaningar. Han utgick från det kapitel han skrivit i antologin och menade bland annat att ledarskap i alla organisationer i grunden uppvisar stora likheter. Men eftersom varje organisation vill se sig som unik missar man också möjligheten att lyssna på och dra nytta av varandra. Haikolas inlägg kommenterades av rikspolischef Dan Eliasson och Stina Westerberg, generaldirektör på Statens musikverk.

Förvaltningens utmaningar

Den avslutande paneldiskussionen hölls på temat vilka är förvaltningens utmaningar. Diskussionen och frågeställningarna byggde på det kapitel Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson har skrivit. I panelen fanns riksdagsledamot Ulf Kristersson (M), generaldirektör Helena Lindberg från MSB, statsvetaren Olof Petersson samt Annelie Roswall Ljunggren som är statssekreterare på Finansdepartementet. En intressant debatt utspann sig kring ämnen som styrformer, professioner i staten och gränslinjer mellan offentligt och privat. Det hela modererades med bravur av Petter Kockum, Statskontoret.

Mingelbild
Dagen avslutades med mingel och nätverkande. Av de kommentarer som kom undertecknad till del verkar årets upplaga av Förvaltningspolitisk dag hamna högt på listan. Inte minst genom den röda tråd som gick genom hela programmet och de spännande diskussioner som bjöds.

Presentationer