Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Internationellt arbete

EUPAN

Statskontoret fungerar som stöd till Regeringskansliet genom att medverka i EUPAN – EU:s nätverk för förvaltningsfrågor. 
Läs mer om EUPAN-arbetet på vår engelska sida.

Den 15-16 maj 2017 arrangeras den 9:e kvalitetskonferensen på Malta. Den europeiska kvalitetskonferensen är ett återkommande arrangemang inom ramen för det europeiska förvaltningspolitiska samarbetet, EUPAN.

Temat för årets konferens är: Joining forces and breaking silos towards a better performing, transparent and inclusive public administration. Programmet finns tillgängligt här.

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med utveckling och innovation i statlig sektor. Statskontoret samordnar de svenska registreringarna. Kvalitetskonferensen är kostnadsfri men deltagarna står själva för resa och uppehälle. Då varje medlemsland tilldelas ett begränsat antal platser på konferensen råder principen först till kvarn. Kontakta Love Berggrund eller Katarina Hjälmheden om du är intresserad av att delta.


OECD

Statskontoret biträder Finansdepartementet i arbetet med att följa OECD:s projekt Government at a Glance. Läs mer om Statskontorets arbete inom området.