Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kostnader för små myndigheter

Statskontoret undersöker om det finns några tydliga generella skillnader mellan små och stora myndigheters kostnader.

I studien kommer vi att jämföra kostnadsstrukturen och olika typer av kostnader per årsarbetskraft som exempelvis för lokaler och köp av datatjänster mellan mindre och större myndigheter. Vi kommer också översiktligt studera om kostnaderna skiljer sig beroende på myndigheternas lokalisering, verksamhetsområde m.m.

Studien ska resultera i en publikation i serie Om offentlig sektor.