Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Offentliga sektorns utveckling

Statskontoret följer löpande utvecklingen i den offentliga sektorn, både i ett nationellt och internationellt perspektiv.

Årligen sammanställer vi  en översiktlig bild av den offentliga sektorns omfattning och organisation i Sverige med särskilt fokus på utvecklingen av offentliga finanser, sysselsättning, antalet myndigheter och årsarbetskrafter i staten.

Den svenska förvaltningen i ett internationellt perspektiv följs genom OECD:s arbete med rapporten Government at a Glance (GaaG).

Årligen redovisar vi också uppgifter om myndigheternas sjukfrånvaro samt gör en analys av den statliga strategiska kompetensförsörjningen.

Publikationer om offentliga sektorns utveckling