Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Sjukfrånvaron i staten 2016

Visa diagraminformation
Källa: Databasen Hermes samt myndigheternas årsredovisningar

Detta diagram är ett utdrag ur vår årliga publikation Sjukfrånvaron i staten - myndigheter och sektorer.