Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Regeringens strategier och handlingsplaner

Statskontoret ska analysera hur strategier och handlingsplaner påverkar myndighetsstyrningen samt deras roll för relationerna mellan staten och kommunerna.

Studien ska kunna vara ett underlag för en diskussion om vilka risker och möjligheter som finns med att använda strategier som styrform.

Studien ska resultera i en publikation i serie Om offentlig sektor.