Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarieverksamhet

Förvaltningspolitisk dag

Den förvaltningspolitiska dagen är ett årligt evenemang som startade 2011. Det vänder sig till ledare i staten, Riksdagen, regeringen och den förvaltningspolitiska forskningen.

År 2018 kommer temat på den förvaltningspolitiska dagen vara Förtroende för staten – ett Sverige i förändring. 
Datum: 26 april 2018, kl. 13.00-16.30 med efterföljande mingel.
Plats: Konserthuset, Stockholm.

Mer information kommer. 


Förvaltningspolitiska seminarier

Statskontorets förvaltningspolitiska seminarieserie är ett forum för diskussion mellan forskare och tjänstemän som arbetar med styrnings- och organisationsfrågor i offentlig sektor.

14 december

Regional myndighetsorganisation – erfarenheter och utmaningar

Merparten av de största statliga myndigheterna bedriver verksamhet på flera orter runt om i landet. En utmaning för myndigheter med regionalt uppdelade organisationer är att skapa organisations- och arbetsformer som både ger utrymme för lokal anpassning och skapar förutsättningar för ett likvärdigt arbete i hela myndigheten.

Vad är myndigheternas erfarenheter av att balansera behoven av central styrning med lokalt ansvar? Vilka uppgifter måste anpassas och vad måste styras centralt? Har myndighetens uppdrag betydelse för hur ansvarsfördelningen balanseras?

Statskontoret bjuder in till ett seminarium den 14 december där vi diskuterar erfarenheter och utmaningar med en regional organisation. Inbjudna att reflektera utifrån frågorna är Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket och Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen.

Som avslutning har vi en diskussion kring dessa spännande frågor och jag hoppas att ni vill delta med egna erfarenheter och synpunkter.

Tid och plats
Torsdagen den 14 december, kl. 15.00–16.30. Kaffe serveras från kl. 14.30.
Statskontoret – Torsgatan 11, Stockholm

Anmälan 


Förvaltningspolitiska frukostseminarier för myndighetschefer

Vi har de senaste åren anordnat ett antal förvaltningspolitiska frukostseminarier för myndighetschefer. Seminarierna har behandlat ämnen som myndigheters lokalisering, styrning mot ökat förtroende samt myndigheternas arbete med korruptionsrisker. Det senaste seminariet tog upp hur man arbetar med att förebygga sjukfrånvaro.