Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kommande nätverksmöten

Hösten 2018


25 september
På nätverksmötet tittar vi närmare på jäv och bisysslor. Vi frågar oss också vad den nya förvaltningslagen betyder i detta sammanhang.