Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kommande nätverksmöten

Våren 2018

Nätverksmöten:

Tisdagen den 12 juni, kl. 13-16 i Stockholm.
(Program kommer senare)

Lilla gruppen:
Torsdagen den 12 April, kl 13-15 i Stockholm.

Temat för mötet är Visselblåsarsystem – rättsliga förutsättningar och konkreta råd.