Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kommande nätverksmöten

Våren 2018

Nätverksmöten:

Torsdagen den 8 Mars, kl. 13-16 i Stockholm.
Årets första möte med nätverket tar utgångspunkt i ett faktiskt fall av korruption. Vi ges en unik inblick i vad som hände vid Statens fastighetsverk och hur man går vidare. Dessutom medverkar Polisen, Riksenheten mot korruption samt professor Tomas Brytting. Utöver presentationerna kommer det finnas utrymme för samtal och erfarenhetsutbyte om korruption och korruptionsförebyggande arbete.

Presentationer och samtal med:

  • Statens fastighetsverk: Vad var det egentligen som hände? Hur går myndigheten vidare?
  • Polismyndigheten och Riksenheten mot korruption: Prevention och bekämpning av korruptionsbrott.
  • Tomas Brytting: Korruption och andra oegentligheter – fem fällor att falla i.


Tisdagen den 12 juni, kl. 13-16 i Stockholm.
(Program kommer senare)

Lilla gruppen:
Torsdagen den 12 April, kl 13-15 i Stockholm.