Kommande nätverksmöten | Statskontoret
Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kommande nätverksmöten

Hösten 2018


25 september
På nätverksmötet tittar vi närmare på jäv och bisysslor. Vi frågar oss också vad den nya förvaltningslagen betyder i detta sammanhang.