Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nätverksmöte 16 juni 2017

16 juni 2017

Vid vårt första möte inledde civilminister Ardalan Shekarabi med att prata om arbetet mot korruption i staten. Sedan fick vi ta del av erfarenheter från Försäkringskassans, Konkurrensverkets och Trafikverkets arbetet mot korruption. Därefter utbyte vi erfarenheter i grupper om utmaningarna i arbetet med att förebygga och upptäcka korruption och andra oegentligheter. Dagen avslutades med en diskussion om hur vi kan jobba vidare tillsammans i nätverket för att skapa så stor nytta som möjligt.

Arbetet mot korruption i staten

Ardalan Shekarabi, civilminister.


Ladda ner filmen


Erfarenheter av arbetet mot korruption på Försäkringskassan

Ann-Marie Begler, generaldirektör


Ladda ner filmen


Erfarenheter av arbetet mot korruption på Trafikverket

Bo Netz, överdirektör


Ladda ner filmen


Erfarenheter av arbetet mot korruption på Konkurrensverket

Hanna Witt, avdelningschef


Ladda ner filmen