Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Genomförda nätverksmöten

Nätverksmötet 29 november 2017

Det tredje mötet var i Norrköping där Kriminalvården presenterade sin etiska kod och gav exempel på en praktisk övning. Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten gav en presentation av korruptionsrisker vid upphandling.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 26 september 2017

Det andra mötet i myndighetsnätverket handlade om olika former av korruptionsrisker, hur sådana kan identifieras och hanteras. Vi fick ta del av presentationer av Ekonomistyrningsverket, Brottsförebyggande rådet, Tullverket och Kammarkollegiet. Utöver dessa var frågor om riskanalys, riskhantering och påverkansförsök föremål för gruppvisa diskussioner.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 16 juni 2017

Vid vårt första möte inledde civilminister Ardalan Shekarabi med att prata om arbetet mot korruption i staten. Sedan fick vi ta del av erfarenheter från Försäkringskassans, Konkurrensverkets och Trafikverkets arbetet mot korruption. Därefter utbyte vi erfarenheter i grupper om utmaningarna i arbetet med att förebygga och upptäcka korruption och andra oegentligheter. Dagen avslutades med en diskussion om hur vi kan jobba vidare tillsammans i nätverket för att skapa så stor nytta som möjligt.
Filmer och dokumentation från mötet