Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Genomförda nätverksmöten

Nätverksmöte 12 juni 2018

Visselblåsarfunktioner och rutiner för hur man hanterar larm om korruption och andra oegentligheter var temat för mötet. Statskontoret pratar om sitt arbete i ämnet och tre myndigheter berättar om sina erfarenheter av att inrätta och upprätthålla sådana funktioner. Medverkar gör också Gissur Erlingsson, en av Sveriges främste korruptionsforskare, och Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, som presenterar granskningen av händelserna vid Transportstyrelsen.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 8 mars 2018

Utgångspunkt för mötet var ett faktiskt fall av korruption, Statens fastighetsverk, där vi får en unik inblick i vad som hände och hur man går vidare. Dessutom medverkade Polisen, Riksenheten mot korruption samt professor Tomas Brytting.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 29 november 2017

Det tredje mötet var i Norrköping där Kriminalvården presenterade sin etiska kod och gav exempel på en praktisk övning. Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten gav en presentation av korruptionsrisker vid upphandling.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 26 september 2017

Det andra mötet i myndighetsnätverket handlade om olika former av korruptionsrisker, hur sådana kan identifieras och hanteras. Vi fick ta del av presentationer av Ekonomistyrningsverket, Brottsförebyggande rådet, Tullverket och Kammarkollegiet. Utöver dessa var frågor om riskanalys, riskhantering och påverkansförsök föremål för gruppvisa diskussioner.
Filmer och dokumentation från mötet

Nätverksmötet 16 juni 2017

Vid vårt första möte inledde civilminister Ardalan Shekarabi med att prata om arbetet mot korruption i staten. Sedan fick vi ta del av erfarenheter från Försäkringskassans, Konkurrensverkets och Trafikverkets arbetet mot korruption. Därefter utbyte vi erfarenheter i grupper om utmaningarna i arbetet med att förebygga och upptäcka korruption och andra oegentligheter. Dagen avslutades med en diskussion om hur vi kan jobba vidare tillsammans i nätverket för att skapa så stor nytta som möjligt.
Filmer och dokumentation från mötet