Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

I Statskontorets seminarieserie hålls seminarier på olika teman om utvecklingen av förvaltningspolitiken och arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Åtta seminarier arrangeras per år.

Vårens seminarier

6 februari 2018

Konsulter i statens tjänst


Antalet konsulter i myndigheter ökar – både i kärnverksamheten och i stödverksamheten. Konsulter som arbetar i statsförvaltningen ska, liksom övriga statsanställda, förhålla sig till den statliga värdegrunden. Men i vilken utsträckning kan myndigheterna förvänta sig att konsulterna känner till och beaktar den statliga värdegrunden i sitt arbete? Och hur kan myndigheterna arbeta för att värna och utveckla arbetet med värdegrund även i verksamheter som sköts av konsulter?

Clas Olsson, generaldirektör för Ekonomistyrningsverket, och Sofia Wallström generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, berätta om sina erfarenheter av konsultanvändning i staten.

Tid och plats
Tisdagen den 6 februari, kl. 15.00–16.30. Kaffe serveras från kl. 14.30.
Statskontoret – Torsgatan 11 (plan 4 – via receptionen), Stockholm

Målgrupp
Seminariet vänder sig till personer från Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället.

Gör din anmälan senast den 2 februari.
Har du frågor om seminariet kontakta Tove Stenman.


5 mars 2018

Om arbetsförmedlingen (13.00-14.30)


24 april 2018

Svåra men korrekta beslut (11.30 – 13.00)


Myndigheter får ibland utstå kritik av media, intresseorganisationer, politiker och opinionsbildare för beslut i enskilda (typer) av ärenden. Kritik kan också komma från de som berörs av besluten. Detta trots att besluten är fattade med grund i gällande lagstiftning och praxis. Vid seminariet diskuterar vi myndigheters erfarenheter av att utveckla det interna arbetet med att fattas svåra men korrekta beslut.

Gäster: Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan och Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet


23 maj 2018

Många reformer samtidigt – exemplet skolan (9.00-10.30)


Inom politiskt prioriterade områden sjösätts ofta många reformer under en kort tid. Skolan är ett exempel på detta. Satsningarna som initierats har inneburit både en ny inriktning av befintliga reformer, men också nya satsningar. Vad händer i verksamheten när de politiska prioriteringarna blir många och ibland ändras snabbt? Vad finns det för risker och hur utmanar det förvaltningen och de konkreta verksamheterna? Hur kommuniceras förändrade arbetssätt, metoder etc. till verksamheten?

Gäster: Helena Lindberg, riksrevisor och Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet