Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

I Statskontorets seminarieserie hålls seminarier på olika teman om utvecklingen av förvaltningspolitiken och arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Åtta seminarier arrangeras per år. Målgrupp för seminarierna är Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället. Vi anordnar också ett antal frukostseminarier som vänder sig till myndighetschefer. Vi anordnar årligen en förvaltningspolitisk dag.

Kommande seminarier

Förvaltningspolitisk dag 2019

16 maj med temat myndighetsstyrning. Mer information kommer

2018 var temat Förtroende för staten – ett Sverige i förändring


Frukostseminarier för myndighetschefer

Vi anordnar varje år ett antal frukostseminariet som riktar sig till myndighetschefer, där vi tar upp aktuella frågor. Det senaste behandlade myndigheters styrelser.


Tidigare seminarier

2 oktober 2018
Ombildningen av polisen - från 23 myndigheter till en

6 september
Vad går det att lära av skandaler?

23 maj
Många reformer samtidigt – exemplet skolan

26 april
Förvaltningspolitisk dag 2018 - Förtroende för staten – ett Sverige i förändring

24 april
Svåra med korrekta beslut

5 mars
Arbetsförmedlingen – en myndighet på väg mot förändring.

6 februari 
Konsulter i statliga verksamhet med fokus på värdegrundsfrågor.