Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

I Statskontorets seminarieserie hålls seminarier på olika teman om utvecklingen av förvaltningspolitiken och arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Åtta seminarier arrangeras per år. Målgrupp för seminarierna är Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället. Vi anordnar också ett antal frukostseminarier som vänder sig till myndighetschefer. Vi anordnar årligen en förvaltningspolitisk dag.

 

Kommande seminarier 

7 mars kl. 13:30 - 15:00

Hur kan den statliga styrningen av kommuner och landsting möta framtidens behov?

Den statliga styrningen av kommuner och landsting har ökat i omfattning under senare år, till exempel genom fler riktade statsbidrag, en ökad användning av mål och inriktningsdokument och en mer detaljerad regelstyrningen.

Statskontoret har i en ny rapport konstaterat att den statliga styrningen samlat kan motverka nationell likvärdighet, öka administrationen och minska det politiska handlingsutrymmet i kommuner och landsting.

På seminariet presenterar Peter Ehn, utredare Statskontoret, slutsatser från rapporten Utvecklingen av statens styrning av kommuner och landsting – en analys. (PDF 3MB) Vesna Jovic, VD Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, delger sina reflektioner om hur styrningen av kommunerna kan utvecklas för att möta framtidens behov.

Anmälan senast den 1 mars.


Förvaltningspolitisk dag 2019

Myndighetsstyrning i praktiken

Torsdag den 16 maj kl. 13.00-16.30 i Grünewaldsalen i Konserthuset, Stockholm.

Se programmet


Frukostseminarier för myndighetschefer

Vi anordnar varje år ett antal frukostseminariet som riktar sig till myndighetschefer, där vi tar upp aktuella frågor. Det senaste behandlade myndigheters styrelser.


Tidigare seminarier

24 januari 2019
Papperstiger eller kraftfullt verktyg? – Om interna regler, policyer och etiska koder

2 oktober 2018
Ombildningen av polisen - från 23 myndigheter till en

6 september
Vad går det att lära av skandaler?

23 maj
Många reformer samtidigt – exemplet skolan

26 april
Förvaltningspolitisk dag 2018 - Förtroende för staten – ett Sverige i förändring

24 april
Svåra med korrekta beslut

5 mars
Arbetsförmedlingen – en myndighet på väg mot förändring.

6 februari 
Konsulter i statliga verksamhet med fokus på värdegrundsfrågor.