Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

I Statskontorets seminarieserie hålls seminarier på olika teman om utvecklingen av förvaltningspolitiken och arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Åtta seminarier arrangeras per år. Målgrupp för seminarierna är Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället. Vi anordnar också ett antal frukostseminarier som vänder sig till myndighetschefer. Vi anordnar årligen en förvaltningspolitisk dag.

Kommande seminarier

 3 december

Hur hanterar Migrationsverket en föränderlig omvärld?

Migrationsverket har under senare år präglats av svängarna inom migrationsområdet. Myndighetens verksamhet har till följd av förändringarna i antalet asylsökanden både hunnit växa kraftigt och därefter minska rejält. Myndigheten har dessutom parallellt genomfört en rad förändringar av verksamheten och samtidigt arbetat för att bibehålla en effektiv och rättssäker ärendehantering. Hur har Migrationsverket klarat dessa utmaningar? Och vad gör myndigheten för att möta framtida behov?

Statskontoret har följt upp Migrationsverkets organisationsförändringar. Vi bjuder in till ett seminarium där vi presenterar våra slutsatser och diskuterar dem tillsammans med Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Tid och plats
Den 3 december, kl. 15:00-16:30. Kaffe serveras från kl. 14:30. 
Statskontoret, Torsgatan 11 (plan 4 – via receptionen), Stockholm
Välj i anmälan om du vill följa seminariet på plats eller via Skype

Målgrupp
Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i statsförvaltningen samt forskare.

Anmälan
Anmäl dig här senast den 28 november. 


Förvaltningspolitisk dag 2019

Myndighetsstyrning i praktiken

Läs sammanfattning från dagen.


Frukostseminarier för myndighetschefer

Vi anordnar varje år ett antal frukostseminariet som riktar sig till myndighetschefer, där vi tar upp aktuella frågor. Det senaste behandlade myndigheters styrelser.