Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

I Statskontorets seminarieserie hålls seminarier på olika teman om utvecklingen av förvaltningspolitiken och arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Åtta seminarier arrangeras per år. Målgrupp för seminarierna är Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället. Vi anordnar också årligen ett antal frukostseminarier som vänder sig till myndighetschefer.

Kommande seminarier

 

24 april 2018

Svåra men korrekta beslut (11.30 – 13.00)


Myndigheter får ibland utstå kritik av media, intresseorganisationer, politiker och opinionsbildare för beslut i enskilda (typer) av ärenden. Kritik kan också komma från de som berörs av besluten. Detta trots att besluten är fattade med grund i gällande lagstiftning och praxis. Vid seminariet diskuterar vi myndigheters erfarenheter av att utveckla det interna arbetet med att fatta svåra men korrekta beslut.

Gäster: Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan och Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet


23 maj 2018

Många reformer samtidigt – exemplet skolan (9.00-10.30)


Inom politiskt prioriterade områden sjösätts ofta många reformer under en kort tid. Skolan är ett exempel på detta. Satsningarna som initierats har inneburit både en ny inriktning av befintliga reformer, men också nya satsningar. Vad händer i verksamheten när de politiska prioriteringarna blir många och ibland ändras snabbt? Vad finns det för risker och hur utmanar det förvaltningen och de konkreta verksamheterna? Hur kommuniceras förändrade arbetssätt, metoder etc. till verksamheten?

Gäster: Helena Lindberg, riksrevisor och Erik Nilsson, statssekreterare på Utbildningsdepartementet


Frukostseminarier för myndighetschefer


Vi anordnar varje år ett antal frukostseminariet som riktar sig till myndighetschefer, där vi tar upp aktuella frågor. Det senaste behandlade myndighternas lokalisering.


Tidigare seminarier

Den 5 mars hölls seminariet Arbetsförmedlingen – en myndighet på väg mot förändring.

Den 6 februari hölls seminariet om Konsulter i statliga verksamhet med fokus på värdegrundsfrågor.