Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

I Statskontorets seminarieserie hålls seminarier på olika teman om utvecklingen av förvaltningspolitiken och arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Åtta seminarier arrangeras per år. Målgrupp för seminarierna är Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället. Vi anordnar också ett antal frukostseminarier som vänder sig till myndighetschefer. Vi anordnar årligen en förvaltningspolitisk dag.

Kommande seminarier 

24 januari 15.00-16.30

Papperstiger eller kraftfullt verktyg? – Om interna regler, policyer och etiska koder

Ett vanligt svar när fel begåtts eller det inträffat en skandal i en myndighet är att man ska se över de interna reglerna eller att skapa en ny policy. Men ofta finns det redan sådan dokumentation på plats. Så vad fyller interna regler, policyer och etiska koder för roll och vilken betydelse har de i den dagliga verksamheten? Hur undviker man att skapa papperstigrar? Och hur får man till ett levande arbete tillsammans med personalen?

Statskontoret bjuder in till ett seminarium för att diskutera utmaningen i att levandegöra interna policyer och etiska koder. Carin Jämtin, generaldirektör Sida och Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, talar om fördelar, risker och utmaningar med användningen av denna typ av styrdokument.

Plats: Statskontoret, Torsgatan 11, plan 4. Kaffe serveras från 14.30.

Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i statsförvaltningen och forskare.

Anmälan senast 18 januari.


Förvaltningspolitisk dag 2019

16 maj med temat Myndighetsstyrning i praktiken. Mer information kommer

2018 var temat Förtroende för staten – ett Sverige i förändring


Frukostseminarier för myndighetschefer

Vi anordnar varje år ett antal frukostseminariet som riktar sig till myndighetschefer, där vi tar upp aktuella frågor. Det senaste behandlade myndigheters styrelser.


Tidigare seminarier

2 oktober 2018
Ombildningen av polisen - från 23 myndigheter till en

6 september
Vad går det att lära av skandaler?

23 maj
Många reformer samtidigt – exemplet skolan

26 april
Förvaltningspolitisk dag 2018 - Förtroende för staten – ett Sverige i förändring

24 april
Svåra med korrekta beslut

5 mars
Arbetsförmedlingen – en myndighet på väg mot förändring.

6 februari 
Konsulter i statliga verksamhet med fokus på värdegrundsfrågor.