Seminarier | Statskontoret
Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

I Statskontorets seminarieserie hålls seminarier på olika teman om utvecklingen av förvaltningspolitiken och arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Åtta seminarier arrangeras per år. Målgrupp för seminarierna är Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället. Vi anordnar också årligen ett antal frukostseminarier som vänder sig till myndighetschefer.

eKommande seminarier

6 september 2018, kl 15:00-16:30

Vad går det att lära av skandaler?

Under senare år har incidenter och oegentligheter uppmärksammats vid olika myndigheter. Händelserna har i vissa fall resulterat i att myndighetsledningen har bytts ut och nya rutiner och arbetssätt har införts. Tidigare erfarenheter visar att omvälvande händelser kan göra en organisation mer mottaglig för förändringar. Vad kan en myndighet som genomgått en skandal lära sig och går det att vända en svår situation till en del i en positiv utveckling?

Vid seminariet diskuterar företrädare och utredare hur myndigheter kan använda så kallade skandaler för att utveckla verksamheten. Vi diskuterar också vad som kan leda fram till en skandal och möjligheten att arbeta förebyggande.

Gäster: Hans-Gunnar Axberger och Katarina Norén, generaldirektör Sjöfartsverket


2 oktober 2018, kl. 15.00-16.30

Ombildningen av polisen

Ombildningen av polisen är en av våra största förvaltningspolitiska reformer. Vad kan vi dra för lärdomar av reformarbetet och hur bildar det grund för myndighetens fortsatta arbete?

Gäst: Rikspolischef Anders Thornberg


Frukostseminarier för myndighetschefer


Vi anordnar varje år ett antal frukostseminariet som riktar sig till myndighetschefer, där vi tar upp aktuella frågor. Det senaste behandlade myndigheternas lokalisering.


Tidigare seminarier

23 maj
Många reformer samtidigt – exemplet skolan

24 april
Svåra med korrekta beslut

5 mars
Arbetsförmedlingen – en myndighet på väg mot förändring.

6 februari 
Konsulter i statliga verksamhet med fokus på värdegrundsfrågor.