Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

I Statskontorets seminarieserie hålls seminarier på olika teman om utvecklingen av förvaltningspolitiken och arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Åtta seminarier arrangeras per år. Målgrupp för seminarierna är Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället. Vi anordnar också ett antal frukostseminarier som vänder sig till myndighetschefer. Vi anordnar årligen en förvaltningspolitisk dag.

Kommande seminarier

29 januari

Hoten mot objektiviteten – hur bör förvaltningen
hantera jäv och bisysslor?

Jäv och förtroendeskadliga bisysslor är några av de främsta hoten mot tilliten för den offentliga förvaltningens opartiskhet. Myndigheterna ansvarar för att följa reglerna om jäv och bisysslor, men regelverken är ibland komplexa och kan vara svåra att tillämpa. Hur ska förvaltningen hantera frågor om jäv och bisysslor för att lyckas upprätthålla tilliten till förvaltningens opartiskhet? Vilket ansvar vilar på myndigheten, cheferna respektive medarbetarna? Och hur skapar man som arbetsgivare ett regelverk som balanserar tillit och kontroll?

Statskontoret bjuder in till ett seminarium där vi diskuterar dessa frågor tillsammans med Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen och Susanna Löfgren, Länsråd i Jämtlands län. Vid seminariet presenteras även Statskontorets nya handbok om jäv samt en nyligen publicerad rapport om offentligt anställdas bisysslor.

Tid och plats
Den 29 januari, kl. 15:30-16:45. Kaffe serveras från kl. 15:00.
Statskontoret, Torsgatan 11 (plan 4 – via receptionen), Stockholm
Välj i anmälan om du vill följa seminariet på plats eller via Skype

Målgrupp
Målgrupp för seminariet är chefer och anställda i statsförvaltningen samt forskare.

Anmälan
Anmäl dig här senast den 20 januari.


Förvaltningspolitisk dag 7 maj 2020

En innovativ och samverkande förvaltning – då och nu

Det förvaltningspolitiska målet anger att statlig förvaltning ska vara innovativ och samverkande, rättssäker och effektiv. Målet gäller sedan 2010. Med denna utgångspunkt ägnar vi dagen åt att diskutera förvaltningens utveckling de senaste tio åren och fokuserar på utmaningar som förvaltningen står inför i dag.


Förvaltningspolitisk dag 2019

Myndighetsstyrning i praktiken

Läs sammanfattning från dagen.


Frukostseminarier för myndighetschefer

Vi anordnar varje år ett antal frukostseminariet som riktar sig till myndighetschefer, där vi tar upp aktuella frågor. Det senaste behandlade myndigheters styrelser.