Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarier

I Statskontorets seminarieserie hålls seminarier på olika teman om utvecklingen av förvaltningspolitiken och arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Åtta seminarier arrangeras per år. Målgrupp för seminarierna är Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället. Vi anordnar årligen en förvaltningspolitisk dag.


Förvaltningspolitisk dag 7 maj 2020

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset kommer vi att flytta förvaltningspolitisk dag den 7 maj till ett senare datum.

Se mer information


Förvaltningspolitisk dag 2019

Myndighetsstyrning i praktiken

Läs sammanfattning från dagen.


Frukostseminarier för myndighetschefer

Vi anordnar varje år ett antal frukostseminariet som riktar sig till myndighetschefer, där vi tar upp aktuella frågor. Det senaste behandlade myndigheters styrelser.