Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av det statliga bidraget till Stiftelsen Dansens Hus

Stiftelsen Dansens Hus är en gästspelsscen som årligen tilldelas ett statligt och kommunalt bidrag, där staten för 75 procent och Stockholms kommun för 25 procent.

Statskontoret ska med utgångspunkt från sin modell för myndighetsanalyser se över om regeringens styrning av det statliga bidraget är ändamålsenlig. I uppdraget ingår också att beskriva hur Stiftelsen Dansens Hus fullgör sitt uppdrag i dag samt visa på faktorer som är viktiga för utvecklingen framöver.