Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av genomförandet av ett nytt regelverk för Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag

I januari 2018 börjar ett nytt regelverk för etableringsuppdraget gälla för att göra det mer effektivt och flexibelt.

Statskontoret ska analysera om detta syfte uppnås. I uppdraget ingår också att vid behov föreslå ytterligare åtgärder som regeringen eller Arbetsförmedlingen bör vidta för att uppnå syftet med det nya regelverket.