Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av myndigheternas arbete med prognoser i rättskedjan

Statskontoret ska beskriva och analysera de nuvarande formerna för arbetet och bedöma om dessa är ändamålsenliga. I det ingår att undersöka vilken nytta myndigheternas prognoser innebär för bedömning av framtida verksamhetsbehov samt hur denna nytta tas tillvara. Vidare ingår att analysera om arbetets nuvarande organisering och tillvägagångssätt är väl avvägda samt om rättskedjeperspektivet får tillräckligt genomslag.

Statskontoret ska också belysa möjliga utvecklingsområden och lämna eventuella förslag på förändringar i myndigheternas arbete med prognoser över verksamhetsvolymer i rättskedjan.