Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av myndigheters arbete med frågor om delaktighet i EU

Statskontoret ska göra en fördjupad analys av statliga myndigheters EU-arbete, med betoning på frågor om delaktighet i EU. I uppdraget ingår att beskriva formerna för myndigheternas samråd och information om sitt EU-relaterade arbete och hur detta arbete är fördelat mellan myndigheterna och Regeringskansliet.

Statskontoret ska också analysera myndigheternas arbetsmetoder när det gäller samråd och information och vid behov föreslå hur dessa kan utvecklas.