Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av Riksteatern

Statskontoret ska göra en analys av den ideella föreningen Riksteatern med utgångspunkt från den analysmodell för myndighetsanalyser som Statskontoret tidigare redovisat till regeringen.