Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av Statens medieråd

Statskontoret ska göra en analys av hur verksamheten vid Statens medieråd förhåller sig till myndighetens uppdrag samt hur  efterfrågan på myndighetens insatser har utvecklats sedan 2011. 

I uppdraget ingår också att analysera förhållandet mellan myndighetens arbete och andra myndigheter och organisationer som arbetar med frågor om barn och ungas medievanor samt hur regeringens styrning av myndighetens verksamhet  har fungerat.