Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av Svenska filminstitutet

Statskontoret ska analysera hur Filminstitutet har anpassat sin verksamhet till den statliga finansierings- och styrningsmodell för svensk film som är i kraft sedan den 1 januari 2017. I uppdraget ingår också att följa upp de utvecklingsbehov som framkom i den analys som Statskontoret genomförde på regeringens uppdrag 2013.

Statskontoret ska med utgångspunkt från vad som framkommer i analysen lämna förslag på hur Filminstitutets verksamhet kan utvecklas.