Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Analys av utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och landsting

Statskontoret ska göra en fördjupad analys av styrningens utveckling. I uppdraget ingår att analyser konsekvenserna av den samlade statliga styrningen när det gäller kommunernas prioriteringar, eventuellt ökad administration och möjligheter att utveckla verksamheten