Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kartläggning av hur statliga myndigheter involverar medarbetare från kommunal verksamhet när styr- och stödmaterial ska tas fram

Som en del av regeringens tillitsreform för att skapa mer effektiva offentliga verksamheter har Statskontoret i uppdrag att kartlägga hur statliga myndigheter involverar medarbetare i kommuner och landsting vid framtagning av riktlinjer m.m.

Kartläggningen ska fokusera på de myndigheter som har till uppgift att arbeta inom stora verksamhetsområden i kommuner och landsting, som skola, hälso- och sjukvård, omsorg, fysisk planering, bostadsförsörjning samt miljö- och hälsoskydd.

I uppdraget ingår också att analysera det mervärde som uppkommer med denna delaktighet.