Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kartläggning av kända effekter av den årliga tidsomställningen

Sverige har sedan 1980 sommartid som innebär att normaltiden ökas med en timme under sommarhalvåret.

Statskontoret ska nu kartlägga vilka effekter denna tidsomställning har på folkhälsa, jordbruk, energi, transporter, fritidsverksamhet och turism.