Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kartläggning av överlåtelser av kommunalt driven verksamhet

Det förekommer att kommunalt driven verksamhet överlåtits för att drivas i privat regi. Det saknas dock en samlad bild av omfattningen av dessa överlåtelser.

Statskontoret har därför fått i uppdrag att göra en kartläggning av överlåtelser från kommuner och landsting under perioden 2007—2016 inom skolan, hälso-och sjukvården samt socialtjänsten.