Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kartläggning av vissa myndigheters planer för lokalisering av verksamhet

Statskontoret ska kartlägga och sammanställa planer för lokalisering av verksamhet för Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket och Trafikverket.

Det handlar om myndigheternas beslut om lokalisering av verksamhet 2014-2018 samt de skäl och överväganden som legat till grund för dessa beslut. I uppdraget ingår att hämta in uppgifter om myndigheternas strategier och planering för lokalisering av verksamhet utanför Stockholms län fram t.o.m. 2022.