Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kartläggning av projekt som bidrar till utvecklingen av en tillitsbaserad styrning

Inom de statliga myndigheterna pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla verksamheterna, både för att höja kvaliteten och för att förbättra den statliga servicen till medborgare och företag.

Statskontoret ska kartlägga sådana projekt vid statliga myndigheter som främjar ide- och verksamhetsutveckling mot en tillitsbaserad styrning. Statskontoret ska genom kartläggningen, och genom att lyfta fram goda exempel som bidrar till en rättssäker och effektiv förvaltning, med tillit som grund, stärka kunskapsbyggandet och lärandet inom den statliga sektorn.