Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kunskapssammanställning om utomeuropeiskt födda kvinnor som står utanför arbetskraften

Statskontoret ska sammanställa vilka faktorer som hindrar respektive underlättar för utomeuropeiskt födda kvinnor att delta i arbetskraften samt identifiera behovet av ytterligare analyser. 

I uppdragets andra del ingår att göra en studie riktad till kommunerna för att fånga upp deras erfarenheter, inklusive vilka insatser som enligt kommunernas bedömning visat sig fungera för att utomeuropeiskt födda kvinnor ska öka sitt arbetskraftsdeltagande.