Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndigheternas arbete med att förebygga och hantera hot och våld

Statskontoret har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag att genomföra en analys av hur myndigheterna arbetar med att förebygga och hantera hot, våld och andra riskfaktorer.

Analysen ska följa upp iakttagelser, slutsatser och förslag som ingick i vår rapport För säkerhets skull – Om myndigheters arbete mot hot och våld riktat mot deras anställda från 2012.