Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen

Statskontoret ska genomföra en myndighetsanalys av Arvsfondsdelegationen i enlighet med den modell som Statskontoret tidigare redovisat till regeringen.