Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsanalys av Institutet för språk och folkminnen

Statskontoret ska genomföra en myndighetsanalys av Institutet för språk och folkminnen i enlighet med den modell som Statskontoret tidigare redovisat till regeringen.