Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetsanalys av Statens medicinsk-etiska råd

Statskontoret ska genomföra en myndighetsanalys av Statens medicinsk-etiska råd i enlighet med den modell som Statskontoret tidigare redovisat till regeringen.