Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av den kyrkoantikvariska ersättningen

Den kyrkoantikvariska ersättningen ger Svenska kyrkan förutsättningar att vårda och underhålla de kyrkliga kulturminnena i enlighet med de krav som ställs kulturmiljölagen.

Statskontoret ska nu göra en översyn av användningen av ersättningen och dess effekter. Analysen ska omfatta samtliga år som den kyrkoantikvariska ersättningen betalats ut.