Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av det oberoende konsumentstödet

Statskontoret ska bedöma ändamålsenligheten och effektiviteten i det stöd som kommuner och myndigheter ger till konsumenter.

I uppdraget ingår att göra en kartläggning av konsumentstödet i dag och överväga om det finns möjligheter till förbättringar.