Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Expertgruppen bildades 2013 med uppdraget att kontinuerligt utvärdera och analysera Sveriges internationella bistånd. Statskontoret har fått i uppdrag att belysa om analys- och utvärderingsverksamheten genom EBA svarat mot regeringens behov och intentioner samt om verksamheten är ändamålsenligt organiserad.

I uppdraget ingår att analysera såväl den verksamhetsform regeringen har valt som hur EBA tolkat sitt uppdrag enligt direktiven och levererat på detta.