Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av skatterättsligt företrädaransvar

Statskontoret ska se över bestämmelserna i skatteförfarandelagen om företrädaransvar och analysera om tillämpningen av bestämmelserna har blivit för hårda.

I uppdraget ingår också att ge förslag på förändringar som stärker rättssäkerheten och förbättrar villkoren för att starta, driva och utveckla företag och minska riskerna att företag avvecklas i onödan.