Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Översyn av uppföljningen och utvärderingen av kultursamverkansmodellen

Statskontoret ska beskriva och analysera nuvarande uppföljnings- och utvärderingsstruktur på regional och nationell nivå. Målstrukturer, ansvarsfördelning samt uppföljnings- och bedömningsgrunder ska analyseras och värderas.

I uppdraget ingår också att ge förslag  på hur man kan uppnå en mer ändamålsenlig och effektiv uppföljning.