Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Statsförvaltningen i korthet

Statskontoret har i uppdrag att följa utvecklingen inom offentlig sektor. Inom det arbetet kommer vi i år göra en sammanställning av statsförvaltningens utveckling. I den tar vi bland annat upp antal myndigheter, årsarbetskrafter och antal sysselsatta i staten.