Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning om Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

Regeringen har antagit en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter med syfte att genomföra FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå.

Statskontoret har i uppdrag att göra en göra en bedömning av Sveriges efterlevnad av dessa principer samt ge förslag på förbättringsåtgärder.

Lämna synpunkter till Statskontoret om Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter genom en enkätundersökning.