Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppdrag att göra en myndighetsanalys av Institutet för rymdfysik

Statskontoret ska genomföra en myndighetsanalys av Institutet för rymdfysik i enlighet med den modell som Statskontoret tidigare redovisat till regeringen.