Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua)

Delegationen för unga till arbete (Dua) bildades 2014 och har i uppdrag att på lokal nivå verka för minskad arbetslöshet bland ungdomar och nyanlända. 

Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera Dua genom att följa upp Duas metoder och arbetssätt, analysera hur de har genomfört sitt uppdrag samt utvärdera vilka resultat arbetet har lett till.