Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utvärdering av rättsintygsreformen

Rättsintyg dokumenterar skador både hos den som har utsatts för ett brott och hos den misstänkte personen. Genom rättsintygsreformen fick Rättsmedicinalverket 2006 huvudansvaret för att utfärda rättsintyg. 

Statskontoret ska utvärdera resultatet av reformen. I uppdraget ingår att undersöka varför antalet utfärdade rättsintyg vid Rättsmedicinalverket har minskat sedan rättsintygsreformen infördes och för vilka brott och i vilken omfattning rättsintyg hämtas in av polis och åklagare. I uppdraget ingår också att lämna förslag på åtgärder som kan bidra till att fler rättsintyg av hög kvalitet utfärdas över hela landet.