Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Utredning om intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten

Statskontoret ska analysera och bedöma om de ekonomiska underlagen från Försvarsmakten är ändamålsenliga som underlag för budgetprocessen. I uppdraget ingår också att föreslå åtgärder som Försvarsmakten eller regeringen bör vidta för att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten.