Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Uppföljning av genomförandet av Agenda 2030

Statskontoret ska analysera och följa upp hur Agenda 2030 påverkar myndigheters, kommuners och landstings hållbarhetsarbete. I uppdraget ingår också att följa upp hur samarbeten och partnerskap stärkts med utgångspunkt i regeringens handlingsplan för det nationella genomförandet av agendan 2018- 2020.

Statskontoret ska också att ge förslag på hur genomförandet kan vidareutvecklas.

Delrapport